Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước khi sinh con của lao động nữ ?

Luật Minh Khuê tư vấn lĩnh vực bảo hiểm thai sản

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014  

Nội dung tư vấn:

 

Em làm việc trong một cty nước ngoài và ký hợp đồng từ tháng 1/2016 hien tại e đang có bầu được 5 tháng .Đến hết tháng 12/2016 này e hết hợp đồng nếu công ty không tiếp tục ký hợp đồng cho e nữa thì e có được hưởng chế độ thai sản không ạ.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Hiện tại đang là tháng 11/2016 và bạn đang có thai được 5 tháng. Như vậy đến khi bạn sinh con, bạn đã đóng được hơn 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Do đó, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Xin luật sư tư vấn cho em câu hỏi này với ạ Em là giáo viên thcs hợp đồng có thời hạn (6 tháng ) từ 1.12.2015 đến 31.5.2016 em hết hợp đồng, như vậy trong 6 tháng đó em tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, sau 3 tháng em sinh con, trong trường hợp ấy liệu em có được hưởng trợ cấp thai sản không ạ?

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, trường hợp của bạn đã đóng đủ 6 tháng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi bạn sinh con, bạn được hưởng chế độ thai sản.

Xin luật sư tư vấn cho em câu hỏi này với ạ Em là giáo viên thcs hợp đồng có thời hạn (6 tháng ) từ 1.12.2015 đến 31.5.2016 em hết hợp đồng, như vậy trong 6 tháng đó em tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, sau 3 tháng em sinh con, trong trường hợp ấy liệu em có được hưởng trợ cấp thai sản không ạ?

 

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, trường hợp của bạn đã đóng đủ 6 tháng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi bạn sinh con, bạn được hưởng chế độ thai sản.

Chào luật sư, cho tôi hỏi: tôi đóng bảo hiểm liên tiếp được 5 năm 6 tháng, ngày 1/9/2016 tôi xin nghỉ việc vì có thai không đi làm được, ngày dự sinh của tôi là 15/5/2017. Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản k? Xin chân thành cảm ơn.

 

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cóthẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Ngày 01/9/2016 bạn nghỉ việc, tức là bạn chỉ đóng BHXH đến tháng 8/2016, mà cho đến khoảng ngày 15/5/2017 bạn mới dự sinh, như vậy bạn chưa đóng đủ 06 tháng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, do đó không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, nếu như bạn phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và bạn xuất trình được các căn cứ này thì bạn chỉ cần đóng đủ 03 tháng trước khi sinh và bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thưa luật sư, tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội liên tục tại công ty từ tháng 1/2013 đến hết tháng 9/2016,nhưng đến 30/9/2016 tôi xin nghỉ việc,đồng thời tôi có thai từ giữa tháng 9/2016, dự kiến sinh của tôi vào 20-6/2017.Tôi không đóng bảo hiểm tháng 10 và tháng 11/2016,vậy sang tháng 12 tôi xin vào cty mới và tiếp tục đóng BHXH trong tháng 12/2016.thì cách tính số tháng để tôi được hưởng thai sản đươc tính như thế nào ạ? Mong luật sư giúp đỡ ạ!

Nếu như bạn sinh con từ ngày 15/6/2017 đến ngày 31/6/2017 đi thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được tính từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2017.

Nếu như bạn sinh con từ ngày 01/6/2017 đến ngày 14/6/2017 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được tính từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2017.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900 6171 hoặc gửi qua email: luatsu@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Bảo hiểm xã hội - Công ty Luật Minh Khuê

Bạn đang theo dõi bài viết Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước khi sinh con của lao động nữ ? được phòng Tư vấn luật bảo hiểm xã hội đăng tải trên website Tư vấn pháp luật trực tuyến. Tư vấn trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo, nếu còn chưa rõ bạn có thể liên hệ tổng đài tư vấn 1900.6171 để được hỗ trợ thêm.

VD: Tư vấn pháp luật luật, đất đai, luật sở hữu trí tuệ, thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, ly hôn, đơn phương chia tài sản ...

Tôi muốn đổi tên giấy khai sinh cho con gái sinh năm 2015 tên là phạm quỳnh như. Trong gia đình tôi hiện tại không thích tên này nên muốn đổi, không biết khi nêu lý do như vậy thì có được đổi không nên tôi muốn nhờ luật sư tư vấn và hướng dẫn cho. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Xin chào: tôi tên là TH , trước đây tôi có địa chỉ hộ khẩu ở thành phố hải phòng tôi là người việt nam, kết hôn với người hàn quốc. Trước đây khi nhập quốc tịch hq do luật chỉ được phép có một quốc tịch nên tôi đã xin từ bỏ quốc tịch vn. Bây giờ tôi muốn xin phục hồi quốc tịch vn để có song tịch.
Tư vấn pháp luật, gọi goi tong dai luat 1900.6171