Sở hữu trí tuệ

Mẫu Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu (Mẫu số: 03-YCTCNH)

 Mẫu Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu (Mẫu số: 03-YCTCNH)

Mẫu Yêu cầu tra cứu sáng chế (Mẫu số: 01 - YCTCSC)

 Mẫu Yêu cầu tra cứu sáng chế (Mẫu số: 01 - YCTCSC)

Mẫu Tờ khai khiếu nại (Mẫu số: 05 - KN)

Mẫu Tờ khai khiếu nại (Mẫu số: 05 - KN)

VD: Tư vấn pháp luật luật, đất đai, luật sở hữu trí tuệ, thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, ly hôn, đơn phương chia tài sản ...

Tư vấn pháp luật, gọi goi tong dai luat 1900.6171