Lao động - Việc làm

Mẫu hợp đồng gia sư

Mẫu hợp đồng gia sư

Mẫu hợp đồng thử việc

Mẫu hợp đồng thử việc

Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia

Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu giấy nghỉ phép

Mẫu giấy nghỉ phép

Mẫu đơn xin việc

Mẫu đơn xin việc

Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định)

Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định)

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý định kỳ

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý định kỳ

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật

Mẫu quyết định xóa bỏ kỷ luật

Mẫu quyết định thi hành kỷ luật

Mẫu quyết định thi hành kỷ luật

Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động

Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động

Mẫu biên bản kiểm điểm

Mẫu biên bản kiểm điểm

Mẫu bản tự kiểm điểm

Mẫu bản tự kiểm điểm

VD: Tư vấn pháp luật luật, đất đai, luật sở hữu trí tuệ, thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, ly hôn, đơn phương chia tài sản ...

Tư vấn pháp luật, gọi goi tong dai luat 1900.6171