Doanh nghiệp - Đầu tư

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ

Giấy biên nhận lưu hành nội bộ công ty

Giấy biên nhận lưu hành nội bộ công ty

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Đơn đề nghị điều chính nội dung

Đơn đề nghị điều chính nội dung

Mẫu hợp đồng môi giới độc quyền

Mẫu hợp đồng môi giới độc quyền

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản

Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ

VD: Tư vấn pháp luật luật, đất đai, luật sở hữu trí tuệ, thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, ly hôn, đơn phương chia tài sản ...

Tư vấn pháp luật, gọi goi tong dai luat 1900.6171