Đất đai - Xây dựng nhà ở

Mẫu hợp đồng cải tạo và mở rộng nhà ở tư nhân

Mẫu hợp đồng cải tạo và mở rộng nhà ở tư nhân

Mẫu Nghị quyết thường trực hội đồng nhân dân

Mẫu Nghị quyết thường trực hội đồng nhân dân

Mẫu bảo lãnh đấu thầu

Mẫu bảo lãnh đấu thầu

Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình

Mẫu hợp đồng phá dỡ công trình

Hợp đồng chuyển một phần quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển một phần quyền sử dụng đất

Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Biên bản thanh lý hợp đồng thi công

Biên bản thanh lý hợp đồng thi công

Mẫu hợp đồng mượn nhà

Mẫu hợp đồng mượn nhà

Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư

Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư

VD: Tư vấn pháp luật luật, đất đai, luật sở hữu trí tuệ, thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, ly hôn, đơn phương chia tài sản ...

Tư vấn pháp luật, gọi goi tong dai luat 1900.6171